Welcome to Informačné centrum Európsky dom   Click to listen highlighted text! Welcome to Informačné centrum Európsky dom Powered By GSpeech
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Spišská Kapitula

Kolíska šírenia kresťanstva a vzdelanosti v Uhorsku a na Slovensku. Potvrdzovali a uschovávali sa v nej právne listiny a doklady týkajúce sa najmä pozemkového majetku.

Toto malé cirkevné mestečko a vzácne kultúrne dedičstvo na Spiši je od roku 1948 mestskou časťou Spišského Podhradia. Turistov priťahuje svojou architektúrou a pokojnou atmosférou. Obkolesená hradbami zo 17. storočia sa rozprestiera na neveľkom kopci oproti majestátnemu Spišskému hradu neďaleko salaša, kde si môžete vychutnať napríklad domácu fazuľovú polievku alebo bryndzové halušky.

Spišská Kapitula začala písať svoju históriu v roku 1198 za vlády uhorského kráľa Imricha, keď do oblasti prišli prví mnísi zo Saska. Jej história je prepojená s dejinami katolíckej cirkvi a šírením kresťanstva i vzdelania na východnom Slovensku. Už pred tatárskym vpádom bola totiž sídlom cirkevnej správy.
Jej dominantnou a najviac obdivovanou stavbou je neskororománska katedrála sv. Martina z rokov 1245 – 1273 s dvomi vežami, ktorú dal postaviť Svätý Martin z Tours, prvý biskup v Spišskej Kapitule. Koncom 15. storočia ju rozšírili Štefan a Imrich Zápoľskí. Vedľa nej, na mieste súčasného biskupského rezidenčného paláca z roku 1562, stála stredoveká budova prepošstva, ktorú pravdepodobne vybudovali v druhej tretine 13. storočia. Malé námestie okolo katedrály bolo predĺžené do uličky, ktorú z obidvoch strán lemuje 24 zachovaných kanonických domov – kanónií. Prvé z nich boli vybudované ešte v 13. storočí.
Tieto pôvodné obydlia kanonikov ( vyšších cirkevných hodnostárov ) zo 16. a 17. storočia pozostávajú z viacerých budov. Vpredu bol vždy obytný dom kanonika. Vedľa neho bol múrom a a s veľkou bránou do dvora spojený dom, v ktorom bývalo služobníctvo. Vzadu na parcele boli sýpky, maštale a veľké humná. Kanónie ležiace severne od cesty majú ešte aj dnes rozsiahle záhrady.
Celé sídlisko okolo katedrály bolo v rokoch 1662 – 1665 opevnené jednotným opevnením, ktoré dnes určuje hranice historickej zástavby mestečka, prístupného Hornou a Dolnou bránou.
Postupným vývojom mestečko menilo svoju architektonickú podobu so znakmi gotického, neskororenesančného, barokového ako aj neskorobarokového a klasicistického slohu.
Po stáročia sa počet jeho obyvateľov pohyboval od 250 – 300 ľudí. Tvorili ho členovia kapituly a služobníctvo. Pod vplyvom dvorného dekrétu Márie Terézie pápež Pius VI. Bulou Romanus pontifex z marca 1776 zriadil novú spišskú diecézu pripojením Liptova a Oravy k bývalému Spišskému prepoštstvu ( 1198 – 1776 ). V tom istom roku kráľovná Mária Terézia zriadila Spišské biskupstvo.
Spišská Kapitula bola hodnoverným miestom, kde sa potvrdzovali a uschovávali najrozličnejšie právne listiny a doklady týkajúce sa najmä pozemkového majetku. V roku 1815 tu bola založená vysoká škola bohoslovecká, ktorá po páde komunistického režimu opäť obnovila svoju činnosť. V roku 1819 v Spišskej Kapitule vznikol veľmi známi učiteľský ústav ( akadémia ), ktorý v Uhorsku a neskôr na Slovensku vychovával učiteľov základných škôl až do roku 1950.
V roku 1993 bola Spišská Kapitula spolu s okolitými pamiatkami zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Go to Top Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech