Welcome to Informačné centrum Európsky dom   Click to listen highlighted text! Welcome to Informačné centrum Európsky dom Powered By GSpeech
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

História

Európsky dom
Európsky dom Európsky dom
Európsky dom
Európsky dom Európsky dom
Európsky dom pozostáva z dvoch budov, ktorých priestory ponúkajú rozličné možnosti využitia, ako sú organizovanie seminárov, prednášok, prezentácií, vzdelávacích kurzov, rekvalifikačných kurzov, pracovných stretnutí, porád, konferencií a iných formálnych a neformálnych stretnutí.

 Jedna z týchto budov poskytuje svojím vybavením a charakterom aj možnosť ubytovania pre mládež formou študentských ubytovní, so sociálnym vybavením a sprchovacími možnosťami.

 Zaujímavý priestor predstavujú aj rozsiahle podzemné priestory, ktoré sú ako stvorené pre organizovanie umeleckých plenérov, výstav, prezentačných akcií, galérií a pod.

 V areáli Európskeho domu je dostatok miesta nielen pre športové aktivity a hry detí a mládeže, ale aj pre realizáciu skautských táborov, školských výletov, letných táborov, tvorivých dielní rôzneho zamerania, kurzov zručnosti, mládežníckych stretnutí, rovnako aj neformálnych výučbových programov v rámci medzinárodných výmen a partnerských pobytov.

Spišský jeruzal...
Spišský jeruzalem 2013 Spišský jeruzalem 2013
Spišský jeruzal...
Spišský jeruzalem 2013 Spišský jeruzalem 2013
Dôležitou súčasťou Európskeho domu je Kultúrna stodola, ktorá svojou rozlohou, polohou a vybavením slúži na prezentáciu kultúrnych podujatí, folklórnych a dramatických vystúpení spojených s hudbou, tancom, spevom. Realizácia takýchto kultúrno-historických aktivít pre návštevníkov spišského regiónu, v spolupráci s predstaviteľmi samospráv okolitých miest a dedín, v spolupráci so Spišským hradom a Garni Hotelom Kapitula, ponúka možnosť prežiť neopakovateľné chvíle u nás na Spiši.

 Oblúkovité pódium, vyvýšené hľadisko, šatne a skladové priestory  - to všetko dotvára príjemnú atmosféru a bohatý umelecký zážitok nielen pre divákov, ale aj pre účinkujúce súbory, ktoré prichádzajú zo všetkých kútov Slovenska, ale aj Európy, aby tu prezentovali svoju kultúru, zvyky a tradície.

 Objekt môže slúžiť aj ako rekreačno-regeneračné centrum s možnosťami aktívneho oddychu, kultúrno-spoločenských kontaktov s využitím historického aspektu blízkeho okolia, a to nielen pre zahraničných návštevníkov, ale aj pre firmy, spoločnosti a ich aktívnych zamestnancov. Ďalšou atraktívnou možnosťou jeho využitia sú rekondično-regeneračné pobyty a sústredenia rôznych umeleckých súborov a telies.

 Zriadenia informačného centra s cieľom poskytovania informácií pre turistov o ďalších možnostiach turistických aktivít, kultúrnych a spoločenských podujatí, ako aj samotná prezentácia historických pamiatok v bližšom i širšom okolí regiónu Spiša, distribúcia a predaj informačných materiálov, taktiež patria k činnostiam Európskeho domu.

 

Európsky dom
Európsky dom Európsky dom
 Kanonický dom č. 5 je architektonickou pamiatkou, ktorej význam je umocnený tým, že je situovaný do jedinečného umelecko-historického celku Spišskej Kapitule. Pôvodný objekt bol vybudovaný v poslednej tretine 15. storočia a je reprezentantom gotickej obytnej stavby. Plní funkciu obytnú i hospodársku, ku ktorej sa pripája i funkcia obranná. Svojím charakterom pripomína skôr vidiecke sídlo, typickú stredovekú tvrdzu. V historických prameňoch sa tento typ objektu označoval ako curia alebo munitio.

 Kanónia vznikla v čase po odchode Jiskrových vojsk v 2. polovici 15. storočia. Svedčí o tom nález omietkovej vrstvy v exteriéri a okná, ktoré boli odkryté v strednej časti kanónie a predstavujú gotické funkčné typy. Stavba je dielom anonymnej stavebnej dielne, ktorá narábala s rozdrobenými a rustikalizovanými prvkami slohu.

Európsky dom
Európsky dom Európsky dom
 Nakoľko Kapitula až do obdobia renesancie nebola opevnená súvislou hradbou, jednotlivé kanonické domy si museli budovať vlastnú fortifikáciu. Kanonické domy boli samostatne hospodáriacimi jednotkami. Boli voľne situované po oboch stranách priamej uličnej čiary, ktorá smeruje od presbytéria kapitulského chrámu do Spišského Podhradia. Jednotliví kanonici vlastnili súkromné pozemky i kanonické domy. Kanonik mohol svoj dom voľne predať, prepísať, vymeniť podľa privilégia z roku 1290. Podľa neskorších príkazov z rokov 1389 až 1411 je pre kanonikov povinný trvalý pobyt na mieste kapitule a účasť na bohoslužbách v kapitulnom chráme.

 V 16. a 17. storočí dochádza k sporom medi majiteľmi Spišského hradu – rodinou Zápoľských – a prepošstvom v Spišskej Kapitule. Tieto spory, umocnené blížiacim sa tureckým nebezpečenstvom, sa negatívne odzrkadľujú na stave kanonických domov, ktoré sú opustené a chátrajú. Obrat nastáva až v polovici 17. storočia, keď sa okolo celej kapituly začína budovať hradobný múr a nové kanonické domy. Oživenie spôsobil príchod jezuitov zaznamenaný v roku 1647.

 K stredovekému jadru kanonického domu č. 5 sa pristavuje nový dvojtrakt s poschodím, sčasti podpivničený. Za obytnou budovou sa parcela zastavuje hospodárskymi objektmi. Priečne situovanou stodolou sa predeľuje na hospodársky dvor a záhradu.

 V renesančnej stavebnej fáze bol suterén domu zaklenutý valenou klenbou a lunetami, zachovali sa fragmenty latinsky veršovaných nápisov a fasády v interiéri domu. Aj napriek tomu, že z tohto obdobia sa nezachoval vstupný portál do kanónie, jeho situovanie bolo na mieste totožnom s dnešným vstupom.

 V druhej tretine 18. storočia dochádza k barokovej úprave objektu. Táto slohová fáza je datovaná na vstupnej bráne letopočtom 1746 a určuje stavebníka, ktorým je Iohannes Masthiades S.S.T.B.A. Približne do rovnakej doby sú známi aj vlastníci objektu.

 Najpodstatnejšie do výzoru stavby zasiahlo jej zastrešenie manzardovou šindľovou strechou a úprava barokového vstupného portálu. V tomto období vzniká aj oddelené bývanie pre služobníctvo. Je situované paralelne s osou dispozície hlavného objektu.

 V poslednej tretine 18. storočia, v období neskorého baroka, vzniká v strede priečelia hlavného objektu maľba patróna kanónie sv. Michala archanjela, vsadená do maľovaného iluzívneho rámu.

 S rokom 1863 je spojený vznik sýpky – jednoposchodovej, trojtraktovej budovy so suterénom postavenej v štýle eklektiky druhej polovice 19. storočia. Prízemie bolo obývané, poschodie slúžilo ako sýpka.

 Ďalšie stavebné zásahy poznáme zo začiatku 20. storočia. Z tohto obdobia pochádza aj romantizujúca výmaľba priestoru v severozápadnej časti poschodia imitujúca tapetový vzor. Úpravy z 20. storočia negatívne zasiahli do slohového charakteru dvorových fasád a jasného vyznenia vnútornej dispozície objektu.

 V čase komunistického režimu budovy kapituly preberá vojsko a polícia pre svoje účely. Objekt kanonického domu č. 5 je neudržiavaný a chátra. Obrat nastáva po roku 1989, kedy sú kanonické domy v reštitúcii navrátené cirkvi, ktorá sa spolupodieľa na ich obnove a rekonštrukcii.

 logoOd roku 2005 otvára združenie FEMAN Slovensko – Európska kultúrna spoločnosť v priestoroch zrekonštruovaného kanonického domu č. 5 Európsky dom.

 

Go to Top Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech