Welcome to Informačné centrum Európsky dom   Click to listen highlighted text! Welcome to Informačné centrum Európsky dom Powered By GSpeech
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Hradby

Vznikali pravdepodobne na začiatku 14. storočia, v rokoch 1587 – 1593 pristavili vstupnú vežu na západe, v rokoch 1662 – 1665 rozšírili hradby na južnej, východnej a severnej strane na dnešný rozsah. Koncom 18. storočia pozmenili, posunuli a prestavali hradby v severozápadnej časti. Obe vstupné veže, časť západných a východných hradieb a celý južný pás opravili v rokoch 1973 až 1979.

Opevnenie Spišskej Kapituly ako urbanistického celku tvoria hradby pomerne pravidelného lichobežníkového pôdorysného tvaru. Predstavujú ojedinele dober zachovaný pevnostný celok. 

Najstaršia časť hradieb je na západnej strane. Tvorili pôvodne ohradný múr rotundy s cintorínom, románskej katedrály a románskeho prepoštského objektu. Má zachované cimburie a gotický vstupný portál.

Vstupnú vežu s bránou na západnej strane pristavili k pôvodnej hradbe v roku 1593. Ďalšiu stavebnú etapu predstavujú dnešné hradby na južnej, východnej a severnej strane až po budovu skleníka, donedávna stojaceho v biskupskej záhrade. Pochádzajú z rokov 1662 – 1665. Pôvodne pokračovali až k vstupnej veži na západnej strane, ako o tom svedčí bašta, tvoriaca dnes svätyňu biskupskej kaplnky v západnom krídle biskupského paláca.

V 18. storočí v súvislosti s prestavbou a rozširovaním biskupského paláca a s rozšírením biskupskej záhrady na západ rozobrali, posunuli a prestavali severozápadný úsek hradieb. Preto až po vstupnú vežu nemá nijaké veže a bašty.

Opevnenie tvorí jednoduchý hradbový múr, široký asi meter, dosahujúci výšku 4 – 5 metrov, z lomového travertínu a z pieskovca. V hornej časti múru bola ochodza so systémom štrbinových strieľaní. V rokoch 1973 – 1974 sa vykonal pamiatkarský výskum hradieb pre potreby ich pamiatkovej obnovy, ktorá sa v tých rokoch aj začala na južnom úseku hradieb, keď ich domurovali, omietli hrubou štrukturálnou omietkou a zastrešili.

Hradbový múr je zosilený systémom zväčša okrúhlych bášt, pôvodne otvorených smerom k lokalite. Na juhovýchodnom a severovýchodnom nároží sú polygonálne bašty.

Vstup do Spišskej Kapituly vedie cez hradby na západnej a východnej strane vstupnými bránami – vežami. Tretí vstup je na juhozápade. Niektoré bašty, pôvodne patriace jednotlivým kanóniám, pozmenili na filagórie alebo na hospodárske budovy.

 

Go to Top Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech