Welcome to Informačné centrum Európsky dom   Click to listen highlighted text! Welcome to Informačné centrum Európsky dom Powered By GSpeech
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kanónia č. 5/657

Gotická, z druhej polovice 15. storočia, renesančne prestavaná v prevej polovici 17. storočia, barokizovaná v roku 1747 a koncom 18. storočia, prístavba poschodovej hospodárskej budovy roku 1863. Pamiatkarské výskumy sa uskutočnili v roku 1976, v súčasnosti sa objekt opravuje.
Jednoposchodová dvojosová budova v radovej zástavbe na severnej strane lokality, priečelím orientovaná na juh, do ulice. Skladá sa z časti obytnej a paralelnej poschodovej hospodárskej budovy, s ktorou je spojená múrom; v ňom je polkruhová brána pre chodcov i pre povozy, s letopočtom 1746 v klenáku.
Ďalšie prízemné hospodárske budovy sú na východnej strane a časť dvora uzatvára veľká, priečne postavená stodola.
Na základe pamiatkarských výskumov možno konštatovať, že do ulice orientovaná časť tvorí najstaršie jadro objektu, ktoré podľa muriva, odkrytých štrbinových gotických okien na poschodí bočnej fasády, slúžiacich ako strieľne, ako i ďalšieho gotického okna na poschodí môžeme datovať do druhej polovice 15. storočia. K tejto gotickej stavbe pribudovali v 17. storočí ďalšie priestory, takže vznikol dispozične trojtrakt.
V zadnej časti je suterén s kamenným obvodovým murivom, ktorý má dva priestory, zaklenuté renesančnými valenými klenbami. Nad vstupmi je ornamentálna maľba štylizovaných úponiek, s latinskými textami ospevujúcimi kvalitu vína, pochádzajúca z polovice 18. storočia.
Priestory na prízemí sú plochostropné, s jednoduchými fabiónmi a štukovou omietkou. Dve miestnosti v prednom trakte spája renesančný portál.
Poschodie, prístupné dvojramenným schodiskom s dreveným zábradlím, má rovnaké stropy. Sondami v jednej miestnosti sa zistili barokové nástenné maľby.
Hlavné uličné priečelie je dvojosové, s renesančnými oknami na prízemí aj poschodí. Medi oknami na poschodí je neskorobaroková maľba predstavujúca sv. Michala, lemovaná rámom v štýle Ľudovíta XVI. Štrbinové okno odkryté vo východnej časti priečelia na prízemí a pozdĺžne okno so zošikmenou nárožnou hranou na poschodí, spolu s ďalšími oknami na východnom priečelí patria k najstaršej vývinovej etape objektu. Na dvorovej fasáde sú renesančné okná.
Poschodová hospodárska budova, datovaná rokom 1863, je dispozične trojtraktová.

Go to Top Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech