Welcome to Informačné centrum Európsky dom   Click to listen highlighted text! Welcome to Informačné centrum Európsky dom Powered By GSpeech
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Garni Hotel Kapitula

KANÓNIA číslo 15/672, pôvodne gotická, približne z polovice 15.storočia, prestavaná v druhej polovici 17.storočia, fasáda zmenená v prvej polovici 18.storočia, menšie úpravy v prvej polovici 19.storočia. V súčasnosti sa objekt upravuje. Rozsiahly poschodový objekt je situovaný v radovej zástavbe na južnej strane ulice, na zvažujúcom sa teréne. K obytnej budove sa pripájajú hospodárske objekty, niektoré z nich sú dnes devastované. Objekt má v pôdoryse tvar písmena U. Obvodové murivo suterénu, ako aj polkruhovo ukončený gotický portál so zošikmenými nárožnými hranami, sprístupňujúci suterén, patria k najstaršej časti objektu. Prízemie má na východnej strane široký a dlhý podjazd s renesančnou klenbou, rovnako je zaklenutá aj priebežná vstupná chodba. Z chodby je prístup do jednotlivých miestností a na poschodie trojramenným, už barokovým schodiskom. Dve miestnosti na prízemí majú renesančné klenby. Priečelie horizontálne člení kordónová a podstrešná rímsa. Na prízemí je horizontálna rustika, na poschodí lizény. Pod dnešnou omietkou sondami zistili sgrafitovú nárožnú bosáž. Široká, polkruhovo ukončená vstupná brána má po stranách rímsy a v klenáku bohatý plastický erb. Na bočných pilieroch portálu je plastická, ešte baroková rastlinná ornamentika. Nad portálom je úsek kladia s rozoklaným tympanónom, nad ním je v nike ranobarokové súsošie Korunovania Panny Márie. Funkčne riešenú dvorovú fasádu členia pozdĺžne alebo polkruhovo ukončené okná. Nad podjazdom smerom do dvora sa zachovali dve gotické parapetné rímsy a fragmenty sekundárne použitého gotického ostenia. Kedysi lemovali tento vstup do areálu alegorické plastiky na podstavcoch.

Go to Top Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech