Welcome to Informačné centrum Európsky dom   Click to listen highlighted text! Welcome to Informačné centrum Európsky dom Powered By GSpeech
 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Turistický sprievodca Layar

Inštalácia aplikácie Layar pre Android, staršia verzia

Pre použitie rozšírenej reality si musíte na Váš telefón alebo tablet nainštalovať aplikáciu Layar, ktorá je pre telefóny iPad, iPhone a Android zdarma.

Ukážka použitia rozšírenej reality:

Pre využitie turistického sprievodcu Layar je nutné pri vyhľadaní (search) vrstvy (Layar) zadať Feman.

Následne si môžete vybrať slovenskú, alebo anglickú jazykovú mutáciu.

 

Aplikácia Layar

 

LayarV posledných rokoch sa na trhu objavujú mobilné telefóny, ktoré sú vybavené GPS modulom, digitálnym kompasom, pripojením na internet a kvalitnou kamerou. Pre takéto mobilné telefóny bola navrhnutá aplikácia Layar, ktorá umožňuje vkladať do reálneho obrazu na displeji telefónu ďalšie informácie. Okrem pojmu "virtuálna realita - VR" je v tejto oblasti používaný výraz "rozšírená realita - augmented reality". 

Návštevník Spišskej Kapituly a kolia môže túto aplikáciu, ktorá funguje v telefónoch iPhon, Android a Nokia využiť ako turistického sprievodcu. 

Najskôr je nutné nainštalovať si aplikáciu Layar zo stránky http://www.layar.com/ . Aplikáciu spustíme na v mobilnom telefóne, následne si vyhľadáme vrstvu (Layar) s názvom Feman alebo Kapitula. K dispozícii sú vrstvy v dvoch jazykových mutáciách: slovenská a anglická. 

Práca s turistickým sprievodcom:
Uistíme sa, že mobilný telefón má prístup na internet. V časti Layers zadáme názov Kapitula. Mobil nám nájde dve jazykové verzie turistického sprievodcu v okolí Spišskej Kapituly. Používanie turistického sprievodcu je zdarma. Zvolíme si verziu, ktorá nám vyhovuje. Zobrazí sa krátky popis Spišskej Kapituly. Je účelné zaradiť turistického sprievodcu medzi obľúbené položky. Turistického sprievodcu si spustíme modrým tlačidlom Launch. 

V mobilnom telefóne sa nám spustí kamera a v reálnom obraze v pravo hore uvidíme kruh. V ňom budú zobrazené jednotlivé body záujmu. Fotoaparát nasmerujeme tak, aby sme v reálnom obraze kamery videli informácie o bodoch záujmu. Jednotlivé body záujmu sú zobrazené guličkami v reálnom obraze. V spodnej časti displeja uvidíme zmenšenú fotografiu bodu záujmu s jeho názvom, krátkym popisom a informáciou o jeho vzdialenosti v metroch. Čím je gulička väčšia, tým je bod záujmu bližšie k turistovi.

Body záujmu si môžeme pozerať aj vo forme výpisu. V takom prípade si však musíme nainštalovať staršiu verziu programu z tejto linky: V menu si preto zvolíme funkciu List. Na displeji sa zoradia body záujmu podľa vzdialenosti od turistu. Najbližšie body záujmu budú zobrazené na prvých miestach. Každý bod záujmu má fotografiu, názov, krátky popis a vzdialenosť od aktuálnej polohy turistu. Aktivovaním (výberom) zvoleného bodu záujmu môžeme v ďalšom kroku zobraziť podrobné informácie o bode záujmu, alebo potvrdením funkcie "Take me there" (Odnaviguj ma tam) nás mobil bude navigovať na vstavaných mapách, alebo cez internet na mapách Google.

Body záujmu môžeme zobraziť na mobilnom telefóne aj tretím spôsobom - na mape. Mapu môžeme zväčšovať, zmenšovať. Výberom bodu záujmu na mape sa nám zobrazia ďalšie informácie (fotografia, názov, krátky popis, vzdialenosť).

Pomocou funkcie Layer settings (nastavenia) môžeme navoliť rozsah záujmu. Takto vymedzíme okruh  nami zadaným polomerom, v ktorom sa budú zobrazovať informácie rozšírenej reality.

Podrobný návod na použitie:

 

Mobilná aplikácia LAYAR -Spišská Kapitula

V dnešnom modernom svete dominujú mobily, tablety a nové informačné technológie. Medzi používateľov týchto technológií patria turisti. Mnohí z nich sa už s pojmom virtuálna, alebo rozšírená realita stretli.  

Ako nájsť turistické atrakcie pomocou mobilného telefónu

Aplikáciu LAYAR si zdarma môžeme stiahnuť na mobilný telefón alebo tablet so systémom Android, iOS (iPhone, iPad, iPod) alebo BlackBerry. Aplikácia nám pomôže nájsť v okolí Spišskej Kapituly rôzne atrakcie. 

Napríklad na mobilnom telefóne Android môžeme postupovať nasledovne:

 1. V mobilnom telefóne nájdeme ikonu Obchod Play
 2. Klikneme na LUPU, alebo vyhľadávanie
 3. Napíšeme Layar
 4. Klikneme na aplikáciu označenú „ar“ v svetlomodrom štvorci.
 5. Potvrdíme inštalovať
 6. Po nainštalovaní aplikáciu spustíme
 7. Najprv sa nám zobrazí obraz ako pri snímaní kamerou, kde v ľavom hornom rohu bude ikona „ar“ a tri vodorovné čiary (čo je tlačidlo pre Menu)

Toto je prvý režim činnosti programu s názvom Kamera. Okrem toho môžeme v pravom hornom rohu aktivovať aj režim Mapa kliknutím na logo Feman a vybraním položky Switch to map view (prepnutie na mapové zobrazenie).

 1. Stlačíme tlačidlo Menu
 2. Zobrazia sa nám položky, jedna je označená Geo Layers
 3. Klikneme na položku Geo Layers
 4. Zobrazia sa nám položky, prvá z nich je označená lupou, Search layers
 5. Klikneme na položku Search layers
 6. Do vyhľadávacieho poľa zadáme napr. Kapitula, alebo Levoča
 7. Výber potvrdíme
 8. Klikneme na logo Kapitula
 9. Musíme mať na pamäti, že aplikácia pre svoju činnosť potrebuje prístup na internet alebo pomocou Wifi, alebo pomocou 3G mobilného internetu. Pre ďalšie vyhľadávanie budeme používať aj GPS súradnice. Preto v mobile musíme mať povolené vyhľadanie GPS signálu. Musíme myslieť aj na to, že GPS signály zo satelitu nemusí mobil zachytiť napr. v historickej budove s hrubými múrmi.
 10. Najprv musíme aplikácii zadať vzdialenosť, v ktorej budeme hľadať pobočky. Predvolená je vzdialenosť 1,5 km. Maximálne môžeme nastaviť 20 km.
 11. Potvrdíme (Apply)
 12. Aplikácia nám vypíše, koľko bodov záujmu našiel náš mobil, alebo tablet v okruhu, ktorý sme si vybrali (napr. 1,5 km). V pravom hornom rohu je okrúhly „radar“ kde môžeme vidieť rozmiestnenie pobočiek.
 13. Teraz máme možnosť otáčaním mobilu okolo seba zistiť, či sa v reálnom obraze kamery nachádzajú okrúhle body, ktoré znázorňujú body záujmu. Keď taký bod nájdeme, na spodu obrazovky sa vypíše názov pobočky, krátky popis a vzdialenosť.
 14. Keď budeme mať na obrazovke aj viac bodov, môžeme kliknutím vybrať konkrétny bod záujmu.
 15. Kliknutím na fotku alebo text na spodu obrazovky sa nám zobrazia 2 tlačidlá. Kliknutím na ľavé (s názvom bodu záujmu) sa dozvieme bližšie informácie a uvidíme zväčšenú fotografiu turistickej atrakcie.
 16. Kliknutím na pravé tlačidlo (označené Take me there – odnaviguj ma) si najskôr vyberieme mapu (na niektorých mobiloch to môže byť napr. Mapy, alebo Navigate)
 17. V tomto okamihu sa prepneme do aplikácie Mapy, kde sa nám najskôr ukáže bod záujmu, ktorý sme si zvolili. Zároveň mobil pomocou GPS signálu nájde našu aktuálnu polohu (v budovách s hrubými múrmi, alebo v paneláku na nižších poschodiach môže byť signál slabý, alebo nedostupný).
 18. Mobil nájde optimálnu trasu (modrá trasa) od našej aktuálnej polohy ku vybranému bodu záujmu. Zároveň zistíme potrebný čas a dĺžku trasy. Čas aj dĺžka môže byť pre pešiu trasu, alebo autom, podľa toho, ako si to vyberieme. Mobil nám môže ponúknuť aj viac možností trasy (bledo modrá trasa). Keď nám hlavná trasa nevyhovuje, môžeme zvoliť aj inú navrhovanú trasu.
 19. Keď sa nám to hodí, môžeme spustiť dokonca navigáciu. V takom prípade si musíme dávať na seba pozor, aby sme pri sledovaní informácií na mobile zároveň dodržiavali bezpečnostné a dopravné predpisy. Navigácia v mobile, alebo tablete nás odnaviguje ku vybranému bodu záujmu. Musíme mať na pamäti, že GPS súradnice majú nepresnosť cca  v okruhu 10 m, ktorá môže byť ovplyvnená kvalitou signálu, polohou satelitov  a počasím. Medzi zastavanými budovami sa môže GPS signál od vysokých budov odrážať.
 20. Podľa bodu č. 7 si môžeme hneď od začiatku nastaviť aj zobrazenie na mape. Vtedy budeme vidieť body záujmu, ktoré sú v nami vybranom okruhu (podľa bodu 17).
 21. Na mape môžeme kliknutím vybrať bod záujmu, ktorý nás zaujíma. Na spodu uvidíme zmenšenú fotku, názov bodu záujmu, popis a vzdialenosť.
 22. Pod popisom sú opať 2 tlačidlá. Kliknutím na ľavé (s názvom bodu záujmu) získame podrobné informácie aj s fotografiou. Kliknutím na pravé tlačidlo (označené Take me there – odnaviguj ma) nám aplikácia navrhne optimálnu trasu podľa bodu č.24

Cieľom aplikácie je:

 • Využiť mobilný telefón na vyhľadanie turistických atrakcií pomocou mobilu
 • Oboznámiť turistov s technológiou rozšírenej reality (Augmented reality)
 • Spropagovať Spišskú Kapitulu a okolie Levoče
 • Využiť aplikáciu rozšírenej reality Layar - Turistického sprievodcu ako konkurenčnú výhodu

Zaujímavé videá:
https://www.youtube.com/results?search_query=layar

 Layar

 

Go to Top Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech