Welcome to Informačné centrum Európsky dom   Click to listen highlighted text! Welcome to Informačné centrum Európsky dom Powered By GSpeech
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

GPS Garmin

Realizácia interaktívneho „Turistického audio sprievodcu obcí regiónu MAS LEV pre GPS zariadenia“ v oblasti mobilnej technológie je súčasťou projektu, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť lepšie podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a  cestovného ruchu, ako aj zvýšenie návštevnosti regiónu, jeho atraktivity, propagácie a informovanosti širokej verejnosti o možnostiach vidieckeho cestovného ruchu regiónu MAS LEV.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Predpokladáme, že mnoho návštevníkov a turistov, ktorí prichádzajú do regiónu MAS LEV a zvlášť za pamiatkami UNESCO na Spiš (Spišská Kapitula, Spišský hrad, Dreveník, Žehra) nebudú mať pri sebe počítač, ale práve mobilný telefón, GPS zariadenie alebo tablet. Našim cieľom bolo využiť tieto moderné zariadenia, aby poslúžili návštevníkom Spišskej Kapituly ako interaktívny turistický audio sprievodca.

Interaktívny turistický audio sprievodca poskytuje pre návštevníkov informácie o bodoch záujmu (tzv. POI - Point of Interest) v podobe fotografií, textov a nahrávok hovoreného slova, ktoré sú doplnené navigačnými informáciami, (adresa, telefón,  mapy, GPS súradnice), ale aj časom a vzdialenosťou trasy turistu k bodu záujmu. Keď má turista k dispozícii mobilné zariadenie s GPS navigáciou, tak ho prístroj dokáže navigovať od jeho aktuálnej polohy do miesta, ktoré si vyberie.

 

Definovanie bodov záujmu pre GPS zariadenia Garmin

GPS – Interaktívny turistický audio sprievodca obcí regiónu MAS LEV a jeho okolia je databáza, ktorá obsahuje 124 bodov záujmu (t. j. kultúrno – historické danosti, pamiatky UNESCO, pamiatky a zvláštnosti jednotlivých obcí, prírodné skvosty, kultúrno – spoločenské a oddychovo – rekreačné miesta…). Spája v sebe GPS navigáciu s turistickými informáciami v textovej, obrazovej aj zvukovej forme.

GPS zariadenie (napr. Garmin) sa najčastejšie využíva na navigáciu, ale môže poslúžiť aj ako Interaktívny turistický audio sprievodca. Spája v sebe GPS navigáciu s turistickými informáciami o bodoch záujmu - POI v textovej, obrazovej aj zvukovej forme (v prípade zariadení, ktoré prehrávajú MP3).

 

Použitie GPS zariadenie Garmin v režime turistického sprievodcu


Ak má turista k dispozícii GPS prístroj s možnosťou prehrávania MP3, stlačením príslušného tlačidla si popri prezeraní fotografie a textu môže aktivovať sprievodný komentár v troch jazykových mutáciách: slovenský jazyk, anglický jazyk a nemecký jazyk. Na úvodnej obrazovke k bodu záujmu je informácia o vzdialenosti v metroch, čase za ktorý turista príde k bodu záujmu. GPS zariadenie určí trasu ku zvolenému bodu záujmu a turista si zvolí formu presunu – pohybu (pešo alebo autom).

 

 

Výhody GPS zariadenia:

Internet k prevádzke nepotrebujeme, služba nič nestojí, stačí si z webovej stránky www.europskydom.sk stiahnuť do GPS zariadenia potrebný súbor.

 
Nevýhody:
V súčasnosti sú spracované turistické údaje pre zariadenia značky Garmin. Najlacnejšie GPS zariadenia žiaľ nedokážu zobrazovať potrebné texty a fotografie. Pre použitie turistického sprievodcu preto odporúčame použiť GPS Garmin strednej, alebo vyššej triedy. Súbory MP3 dokážu prehrávať len drahšie modely (napr. Garmin nuvi 600, 700, 705, 800, 805, 5000, zumo  590 (model 2014)660, 665, 770).

Ostatné typy GPS zariadení v súčasnosti neumožňujú vytvárať body záujmu doplnené textom, obrazom a zvukom, ktoré by boli vhodné pre turistov.

 

Podrobný návod:

Inštalácia:

1. Z webovej stránky www.europskydom.sk je nutné stiahnuť do GPS zariadenia  súbor GPI a nainštalovať ho priamo do GPS zariadenia, do adresára POI, alebo na pamäťovú kartu do adresára POI.

Súbory na stiahnutie:


Slovenská verzia (109 MB)

Anglická verzia 

Nemecká verzia

2. Inštaláciu môžeme do GPS zariadenia urobiť aj vsunutím SD, alebo mikro SD karty do prístroja. Prístroj sa nás môže opýtať, či chceme body záujmu nainštalovať natrvalo, alebo iba dočasne.

 

Inštruktážne video k ovládaniu GPS Garmin nájdete na www.europskydom.sk

Garmin

 

 

 

 

 

 

Go to Top Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech